Funkcjonująca stacja paliw – Radomsko, Borki, gm. Gidle, woj. Łódzkie

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

  • funkcjonująca stacja paliw (wiata stacji nad dystrybutorami benzyny, ON i LPG oraz wiata stacji nad dystrybutorami TIR i AdBlue),
  • budynek obsługi stacji paliw z częścią gastronomiczno-handlową, sanitariatami i powierzchnią biurową o łącznej powierzchni użytkowej 566m2,
  • całość oddana do użytkowania w styczniu 2019r. – budynek myjni samochodowej (TIR) w trakcie budowy

DZIAŁKA:
Powierzchnia: 2,1730 HA

POŁOŻENIE:

  • Nieruchomość położona u zbiegu DK91 z lokalną drogą gminną. -Dogodna lokalizacja: ok. 10 km od Radomska, 30 km od Częstochowy

WARUNKI PLANISTYCZNE:

Podstawa Prawna: UCHWAŁA RADY GMINY W GIDLACH z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gowarzów, w miejscowości Borki po wschodniej stronie drogi krajowej nr 91, w gminie Gidle. „Teren usług oznaczony na rysunku symbolem 2U będzie obsługiwany zjazdem publicznym z drogi krajowej nr 91, położonej poza granicami opracowania planu – zgodnie z decyzją zarządcy drogi nr GDDKIA OŁ- Z-3-AS-4251-691/13 z dnia 3 lutego 2014 r.(…) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U dopuszcza się lokalizację stacji paliw. Działki nr 476/4, 477/3, 478/5.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U dopuszcza się lokalizację reklamy świetlnej o powierzchni do 20 m2, zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym również telekomunikacyjnej o maksymalnej wysokości 80,0 m”.

POBIERZ – Radomsko, Borki, gm. Gidle -Stacja Lotos

Zapraszam do kontaktu
Business Adviser Zbigniew Szydłowski

  • Warszawa 00-714, ul. Bartycka 24 B lok. 84
  • Sieradz 98-200, ul. Jana Pawła II 12/51

Kontakt
Zbigniew Szydłowski

  • Tel: 602 199 357
  • Mail: zs@businessadviser.eu

 

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »