Oferta

Okazje i inwestycje

 • z rynku pierwotnego
 • z rynku wtórnego
 • z egzekucji
 • z upadłości
 • z restrukturyzacji
 • z konwersji wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości
 • inne do ustalenia

Fuzje i przejęcia (M&A)

Poszukujemy dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw, z dobrym brandem, które nadal chcą się rozwijać, lub po prostu chcą zbyć swoje aktywa . Łączymy partnerów biznesowych, dajemy im szansę na dalszy rozwój, poprzez połączenie/podział, tworzenie spółek celowych, dokapitalizowanie, inwestowanie Funduszy. Możliwość ekspansji i dalszego rozwoju często nie jest możliwy bez kapitału, nowych technologii, kontaktów . Posiadamy doświadczenie i wiemy ja to skutecznie zrobić. Dopasowujemy ofertę do indywidulanych potrzeb klienta.
Szukamy klientów po obu stronach „barykady” – buy/sell .

Mamy kontakty z przedsiębiorcami, którzy z różnych przyczyn rozważają możliwość sprzedaży swojego przedsiębiorstwa wraz z całym know how. Zwykle takie okazje inwestycyjne są wynikiem braku następcy, który mógłby zająć się utrzymaniem i dalszym funkcjonowaniem firmy. Zdarza się też tak, że wiek lub złym stan zdrowia przedsiębiorcy sprawiają , że przychodzi czas na podjęcie decyzji o przyszłości firmy. Wówczas pojawia się Nasz zespól, który gwarantuje klientowi bezpieczeństwo i spokój. Z drugiej strony jest to często okazja dla inwestorów, którzy szukają nowego, gotowego pomysłu na biznes i stabilnego źródła dochodu.

Cały czas szukamy takich firm i oferujemy im pełne wsparcie .

Zorganizowana część przedsiębiorstwa (zcp) to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych istniejących w przedsiębiorstwie. Wyodrębnienie funkcjonalne powinno umożliwiać zorganizowanej części przedsiębiorstwa samodzielne funkcjonowanie, jako niezależnego przedmiotu.
Firma Business Adviser wraz z Zespołem posiada w swojej ofercie takie przedsiębiorstwa, ZCP, inne składniki majątkowe , prawa niematerialne i prawne, które właśnie można nabyć . Szukamy również tych , którzy chcieliby takie aktywa sprzedać. Przeprowadzamy skutecznie takie procesy od początku do końca . Wykonujemy due diligence techniczny, prawny , podatkowy.
Nie czekaj , daj się zaprosić do współpracy.

Co to takiego ? Są to spółki powołane do realizacji konkretnych celów, wskazanych przez pomysłodawców projektu i Inwestorów. Jest to w uproszczeniu niezależny podmiot prawa handlowego powołany do realizacji danego przedsięwzięcia. Często bowiem zdarza się, ze z prawnego, podatkowego i organizacyjnego punktu widzenia to najlepszy model prowadzenia biznesu.

Sukcesja to wstąpienie w ogół praw i obowiązków lub ich części przez następcę prawnego wywodzącego swe prawa od poprzednika. Wyróżniamy dwa rodzaje sukcesji – uniwersalną i singularną. Sukcesja to również możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego czyli osoby, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.
Nie zastanawiaj się jak to zrobić . Zgłoś się do Nas. Firma Business Adviser zajmuje się profesjonalnym doradztwem i pomaga w prawidłowym przygotowaniu i zabezpieczeniu interesów wszystkich stron. Realizujemy takie procesy od początku do końca. 

Co istotne, cały czas szukamy firm, w których brak jest sukcesora – następcy prawnego oraz takich, w których właściciel potrzebuje pomocy w płynnym i bezpiecznym scedowaniu swoich praw i obowiązków na innych.

Inwestycje alternatywne

Posiadamy inwestorów dysponujących kapitałem, chętnych do udzielenia pożyczek w dwóch wariantach:

 • Pod zastaw udziałów – w roli zabezpieczenia spłaty występuje konkretny zastaw.
 • Hipoteczne – to transakcja, w której pożyczkodawca pożycza wnioskodawcy pieniądze w kwocie nie przekraczającej wartości nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy.

Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej: od firm jednoosobowych, poprzez spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, komandytowo-akcyjne, spółdzielnie., inne. Przedsięwzięcia tworzone w ramach działalności oparte są o ściśle określone zasady i różne instrumenty finansowe czyli rozbudowaną grupę narzędzi, dzięki którym można uzyskać określony zysk. Właściciel może posiadać, np. udziały lub akcje w spółkach. W spółkach osobowych może to być wkład lub ogół praw i obowiązków. W przypadku spółek możemy mieć wielu wspólników, ale możliwa jest też spółka jednoosobowa.

Nie należy mylić udziałów z akcjami, wkładów z ogółem praw i obowiązków.

Akcja (equity, stock, share) to w uproszczeniu papier wartościowy dający prawo jej posiadaczowi do udziału (współwłasności) w spółce akcyjnej, a dodatkowo prawo do uzyskania dochodu.

Udziały to z jednej strony ogół praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi w spółce, a z drugiej jest to określona część bądź ułamek kapitału zakładowego o określonej wartości pieniężnej, jaką przypisano udziałowi w pierwotnej umowie spółki lub w wyniku późniejszych jej zmian.
Rodzaj prowadzonej działalności, specyfika branży , wielkość obrotów oraz wiele innych składowych determinują wybór właściwej formy jej prowadzenia.

Mamy doświadczonych specjalistów z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, biegłych i specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego. Nasza wiedza i 30 letnia praktyka to gwarancja Twojego sukcesu. Skorzystaj z indywidulanej oferty .
Szybko, Sprawnie , Skutecznie !!!

Obligacje to papiery wartościowe posiadające dłużny charakter. Stwierdzają one fakt zaciągnięcia długu przez ich emitenta u nabywcy. Emitent przez określony czas wypłaca posiadaczowi oprocentowanie a w tzw. terminie wykupu zwraca wartość nominalną. Posiadamy atrakcyjne obligacje renomowanych firm , które ciągle się rozwijają. Poniżej przykładowe oferty pozwalające bezpiecznie ulokować swój kapitał i powiększyć go.
Dywersyfikacja biznesu i lokowanie środków w różne aktywa to sprawdzone metody osiągnięcia sukcesu . To się po prostu opłaca.

Proponowane stawki to:

Seria

Okres objęcia

Emitent

Dzień otwarcia Emisji

Formularze będą przyjmowane do dnia:

Dzień Emisji

Oprocentowanie

Próg wejścia 

 

       

B

18 miesięcy

Prefa Construction Sp. z o.o.

10 listopada 2021 r.

26 stycznia 2022 r.

2 lutego 2022 r.

8%+ bonus

20 000,00 zł

H

24 miesiące 

Prefa Group S.A.

1 grudnia 2021 r.

5 stycznia 2022 r.

12 stycznia 2022 r.

10%

200 000,00 zł

Pożyczki

Okres pożyczki

Oprocentowanie roczne

Wypłata odsetek

12 miesięcy

6%

kwartalnie

18 miesięcy

7%

kwartalnie

36 miesięcy

8%

 

Gotówka

 

Finansowanie projektów

 • mieszkaniowych,
 • logistyki i magazynów,
 • retail parków,
 • stacji benzynowych,
 • myjni samochodowych
 • Project finance sensu stricto
 • Finansowanie nieruchomości komercyjnych
 • Finansowanie nieruchomości o podwyższonym ryzyku
 • Finansowanie innego rodzaju transakcji

Zainteresowany ?
Zadzwoń

Translate »