ZMIANY – zabudowa jednej działki ewidencyjnej pozwala przekształcić całą nieruchomość.

Ministerstwo Pracy Rozwoju i Technologii potwierdziło interpretację Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Według PZFD pojęcie nieruchomości na podstawie ustawy przekształceniowej, powinno skupiać się na definicji zawartej w przepisach kodeksu cywilnego.

Jedna księga wieczysta powinna dotyczyć jednej nieruchomości.

Zgodnie z nową interpretacją, spełniając ustawowe przesłanki, można przyjąć, że zabudowa jednej z działek ewidencyjnych objętych księga, będzie prowadzić do przekształcenia całej nieruchomości.
Dotyczy to również projektów komercyjnych w sytuacji, gdy część projektu na jednej z działek ewidencyjnych stanowi inwestycję mieszkaniową.

Sąd Administracyjny w Kielcach, stwierdził inaczej, iż „(…) samo ustalenie, że wniosek dotyczy jednej nieruchomości nie oznacza automatycznie, że zabudowanie tej nieruchomości choć jednym budynkiem wywołuje z mocy prawa skutek w postaci jej przekształcenia w całości w prawo własności w sytuacji, gdy w skład nieruchomości wchodzi więcej niż jedna działka.” Taka interpretacja jest na gruncie ustaleń Ministerstwa Pracy Rozwoju i Technologii błędna.
po skierowaniu przed PZFD prośby o interpretację, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii wystosowało pismo, uchylające wątpliwości interpretacyjne.

„Zgodnie z intencją projektodawcy, do wykładni pojęcia nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o przekształceniu […] stosować należy definicję zawartą w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r., poz. 2204 z późn. zm.). W tym stanie rzeczy, ocena spełnienia przesłanek przekształcenia powinna odbywać się w odniesieniu do całego gruntu uregulowanego w jednej księdze wieczystej, bez względu na istniejący w jego obrębie podział ewidencyjny.”

 

źródło:  https://pzfd.pl/uzytkowanie-wieczyste-interpretacje-mrpit-zabudowa-jednej-dzialki-ewidencyjnej-pozwala-przeksztalcic-cala-nieruchomosc/

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »