Zmiany w prawie podatkowym – opodatkowanie ryczałtowe

W 2021 roku możemy spodziewać się wieku zmian w prawie podatkowym. Wprowadzaną nowością jest modyfikacja dotycząca opodatkowania w formie ryczałtu.

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona formą opodatkowania. Już w tym momencie korzysta z wielu drobnych przedsiębiorców. Możemy się spodziewać, że kręgi przedsiębiorców korzystających z tego opodatkowania powiększą się także o większe firmy.

Nowe przepisy przewidują, podwyższenie limitu przychodów, który umożliwia skorzystanie z ryczałtu. Został on podwyższony z 250 tysięcy euro do 2 milionów euro. Podwyższeniu uległ także limit przychodów, który dopuszcza kwartalne wpłaty ryczałtu z 25 tysięcy euro na 200 tysięcy euro.

Zmianie ulegnie także pojęcie wolnego zawodu. Obecnie są nią objęci min.: radcowie prawni, fizjoterapeuci, psychologowie czy księgowi.
Przed nowelizacją istniała sytuacja, że z ryczałtu korzystały osoby, które wykonywały wolny zawód z zastrzeżeniem, że świadczyły usługi na rzecz podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dzięki zmianie przepisów, osoby wykonujące wolny zawód mogą realizować świadczenia usług na rzecz innych przedsiębiorców.

Zgodnie z aktualnym stanie prawnym, stawki ryczałtu wynoszą:

• 17% – w zakresie przychodów osiąganych z wykonywania wolnych zawodów;
• 15% – min. w zakresie przychodów ze świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych innych niż świadczone w ramach wolnego zawodu;
• 10% – dotyczy przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
• 8,5% – w zakresie przychodów do kwoty 100 000, a także 12,5% przychodów od nadwyżki ponad 100 000 zł z tytułu min. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych;
• 5,5% – dotyczy min. przychodów z robót budowlanych;
• 3% – w zakresie min. przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
• 2% – dotyczy min. przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Jeżeli chcemy skorzystać z ryczałtu powinniśmy skierować oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego, wniosek można złożyć także elektronicznie.
Jeżeli jesteśmy przedsiębiorą, i decydujemy się na ryczałt już w trakcie prowadzenia działalności – oświadczenie takie powinniśmy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »