Wydłużenie termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku, ale nie dla wszystkich

Rozporządzenie wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r. Nowy termin znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. objęci zostaną tą regulacją. Zasady te wynikają z rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 571).

Ministerstwo Finansów przedłużyło też termin na sporządzenie sprawozdań finansowych dla:
jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Zostało to określone w rozporządzeniu z 26 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 572).

Źródło:
https://www.prawo.pl/podatki/wydluzenie-terminow-na-cit-8-i-sprawozdania-finansowe-za-2020,507427.html

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »