DZIAŁKA INWESTYCYJNA W LEGNICY

Działka inwestycyjna w bardzo korzystnej lokalizacji.

Lokalizacja: Legnica, ul. Złotoryjska

Powierzchnia: 1,6509 ha

Na działce obok znajduje się stacja Shell a naprzeciwko sklep spożywczy Biedronka, obiekty te są silnymi generatorami ruchu w okolicy.

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu opisywana działka ma następujący plan:

16 KS,U,P

  1. Zespół projektowanego zainwestowania produkcyjnego, szeroko rozumianych usług lub/i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, myjnia, salon sprzedaży samochodów, parkingi itp.).
  2. Ze względu na eksponowaną lokalizację wymaga się sytuowania w północno-zachodnim narożu terenu – w sąsiedztwie ronda – obiektów o szczególnie reprezentacyjnym charakterze i atrakcyjnej architekturze.
  3. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 – nie ogranicza się wysokości projektowanej zabudowy.
  4. Obsługa komunikacyjna – z ulicy 20 KD i ewentualnie od południa. W zagospodarowaniu terenu należy respektować odległości od gazociągów określone w przepisach prawa powszechnego i w obowiązujących normach.
  5. Nie ogranicza się możliwości dokonywania wtórnych podziałów parcelacyjnych, pod warunkiem zapewnienia dojazdów do wszystkich działek wewnętrznymi ulicami dojazdowymi o szerokości min. 12 m w liniach rozgraniczających.

Osoby zainteresowane zakupem zapraszam do kontaktu

Zbigniew Szydłowski

Tel: 602 199 357, mail: zs@businessadviser.eu

Aleksandra Grabia

tel: 606 574 022, mail: aleksandra.grabia@businessadviser.eu

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »