Artur Oleś

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym.

Profil zawodowy
Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje. Ekspert „Gazety Prawnej“. Bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków wykorzystuje do skutecznego rozwiązywania problemów naszych Klientów.

Osiągnięcia
Prowadził z sukcesem kilkadziesiąt postępowań podatkowych w sprawach klientów przed organami skarbowymi i przed sądami administracyjnymi. Tylko w jednym roku aż cztery z nich zakończyły się rozstrzygnięciami korzystnymi dla podatników. Jednym z nich było przełomowe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie podatku VAT związanego ze statusem podatnika po wydaniu decyzji wywłaszczeniowej.

Edukacja
Doktor nauk prawnych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Executive MBA na Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Absolwent Akademii Przywództwa Psychologicznego na Politechnice Warszawskiej, a także roczną Szkołę Negocjacji.

Zainteresowania
Wspinaczka górska, psychologia ewolucyjna.

Publikacje eksperckie

 • Odpowiedzialność osób zarządzających podmiotami gospodarczymi,
 • Glumińska-Pawlic Jadwiga (red.), Artur Oleś, Marek Mikuła, Wolter Kluwer 2022
 • Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa.
  Glumińska-Pawlic Jadwiga (red.), Bielecka Dominika, Derela Klaudia, Grzybczyk Paulina, Hofman Artur, Markowicz Jan, Mikuła Marek, Mrozińska Agata , Oleś Artur, Orpik Klaudia, Sikorski Jakub, Zarzycki Łukasz, Wolter Kluwer 2020
 • Ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnych świadczeń – nierozwiązany problem prawa podatkowego.
  10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy, Katowice 2014
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych za pośrednictwem rynku walutowego FOREX.
  Prawo i Podatki 12/2007
 • Domniemanie interpretacyjne „In dubio pro fisco” a zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych.
  Biuletyn KIDP 1/2009
 • Opodatkowanie planów motywacyjnych. Charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego.
  Przegląd podatkowy 4/2013
 • Doręczenie pism w postępowaniu podatkowym a zmiana pełnomocnika.
  Przegląd podatkowy 7/2013
 • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w programach internetowych typu revenue sharing podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  Biuletyn KIDP 6/2013
 • Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych pracowniczych programów opcji na akcje. Ewaluacja przyjętych rozwiązań legislacyjnych.
  Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice, 2013
Translate »