Umiarkowany optymizm spółek giełdowych związany z COVID-19

Umiarkowany optymizm na rynku giełdowym

Badania wskazują, że spółki WIG30 jako priorytet traktują „wzrost przychodów i wyniku netto względem 2020 r. „.

W kwestii zatrudnienia ankietowani nie zamierzają znacząco zmieniać liczby pracowników. Gdyby zakładały gospodarczy boom, odpowiedź zapewne byłaby inna – szczególnie, że w 2020 r. część ankietowanych firm zatrudnienie zredukowała.

W WIG30 znajdziemy spółki z różnych branż – na jedne pandemia koronawirusa wpłynęła znacznie, na inne mniej. Niemniej w jednej kwestii spółki są nad wyraz zgodne: dotyczy ona finansowania. Niemal wszystkie badane firmy poinformowały, że zamierzają w 2021 r. pozyskiwać dodatkowe finansowanie – dłużne.

Wśród odpowiedzi udzielonych przez spółki znalazły się również takie, z których wynika, że na 2021 r. planują emisje akcji. To, czy dojdą one do skutku, w dużej mierze będzie zależało od sytuacji na rynku kapitałowym.

Fakt, że spółki zamierzają pozyskiwać dodatkowe finansowanie, trudno zinterpretować jednoznacznie. Z jednej strony nasuwa się smutne przypuszczenie, że generowany przez biznes cash flow nie jest wystarczający do finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Jednak dodatkowe finansowanie może być też związane z planowanymi inwestycjami (a dodatkowo – w przypadku finansowania dłużnego – pojawia się kwestia tarczy podatkowej).

Ostatecznie dowiemy wszystkiego dopiero na koniec 2021 roku.

źródło: https://www.parkiet.com/Firmy/301059989-Najwieksze-firmy-patrza-na-ten-rok-raczej-z-optymizmem.html

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »