Poprawa wyniku grupy PHN w 2020 r. z najmu i działalności deweloperskiej.

W 2020 r. Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwiększyła przychody z najmu z 171,9 mln PLN w 2019 r. do 188,9 mln PLN , w efekcie czego zysk z najmu wzrósł do 105,4 mln PLN wobec 98,1 mln PLN rok wcześniej. W ubiegłym roku spółka odnotowała także wzrost zysku z działalności deweloperskiej o 92,9 mln PLN do 97,2 mln PLN. Tym samym po raz kolejny spółka osiągnęła solidne wyniki finansowe pomimo znacznego pogorszenia warunków makroekonomicznych.

W całym 2020 r. Grupa PHN odnotowała pozytywny wynik netto, który wyniósł 44,6 mln PLN. Jego zmiana w porównaniu do 69,0 mln PLN zysku osiągniętego w 2019 r. wynika w głównej mierze ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.

Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie 155 aktywów nieruchomościowych o łącznej wartości ponad 3,1 mld PLN, co plasuje spółkę w czołówce największych firm deweloperskich w Polsce.

 

Źródło: https://phnsa.pl/pl/aktualnosc/grupa-phn-poprawila-wyniki-z-najmu-i-dzialalnosci-deweloperskiej-w-2020-r

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »