Dynamiczny rozwój zielonych sektorów gospodarczych

Prognozuje się, że w najbliższych latach zielony handel będzie miał jeszcze większe znaczenie niż dotychczas. Wszystko związane jest z inwestycjom w transformację niskoemisyjną w ramach odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.
Zielona gospodarka to taka, która jest ukierunkowana na lepszą jakość życia, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu zagrożeń dla środowiska.

Podmiotami dominującymi w handlu zielonymi produktami są największe gospodarki świata. UE, USA i Chiny odpowiadają za ponad 60 procent światowego eksportu tych produktów. W latach 2010-2018 wartość polskiego eksportu w tym zakresie podwoiła się i osiągnęła 26 mld USD. Polska zajmuje 5. pozycję wśród unijnych eksporterów pod względem wartości eksportu produktów zielonych i 15. na świecie odpowiadając za 2 proc. światowego handlu. Wśród produktów powiązanych z energią ze źródeł odnawialnych, Polska skutecznie buduje potencjał eksportowy akumulatorów.

 

Źródło: Polska na mapie „zielonego” handle, Polski Instytut Ekonomiczny

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »