Polski Ład a stanowisko Prezesa NFZ – Przemysław Piotr Kosiński

„Rzadko kiedy można się tak ucieszyć z korespondencji, zwłaszcza z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W Decyzji nr 136/2022/BP Prezes NFZ uznał bowiem za prawidłowe nasze stanowisko i potwierdził, że wspólnik spółki partnerskiej nie podlega dodatkowemu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, obok obowiązku ubezpieczenia wynikającego ze statusu wspólnika, z tytułu otrzymywania wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki.

Skąd moja radość?

1. Polski Ład 1.0 wygenerował potrzebę wspólnikom wielosobowych sp. z o.o., aby wdrożyć zakurzoną instytucję wynagradzania się za tzw. powtarzające się świadczenia niepieniężne (słynny już dzisiaj art. 176 KSH);

2. W polskim systemie podatkowym A.D. 2022 jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o składkę zdrowotną, prawda?

3. Polski Ład 2.0 nic nie zmienił w zakresie punktu 1 – tzn., jeśli ktoś z jakichś powodów nie chce/nie może/nie lubi skorzystać z estońskiego CIT-u w swojej spółce kapitałowej lub komandytowej, to śmiało może wprowadzać art. 176 KSH i wynagradzać wspólników bez składki zdrowotnej*

4. * – oczywiście najlepiej po uzyskaniu indywidualnej interpretacji podatkowej dla własnej spółki, w której Prezes NFZ autorytarnie uzna, że np. zrobienie 3 kampanii marketingowych w internetach w kwartale jest zwolnione ze składki zdrowotnej (bo to się powtarza), ale już świadczenie usług marketingowych w postaci tworzenia kampanii marketingowych jest usługą o charakterze ciągłym (nie powtarzającym się!), a zatem trzeba od tego odprowadzić składkę zdrowotną – ot takie tam niuansiki..

5. W konsekwencji powstała we mnie potrzeba zaradzenia tej jawnej dyskryminacji wobec wspólników spółek osobowych – przede wszystkim jawnych i partnerskich, którzy też mogliby robić coś dla swoich spółek i nie płacić od tego składki zdrowotnej;

6. Z pomocą przyszedł mi Kodeks spółek handlowych, który przewiduje możliwość zmiany umowy spółki jawnej (przez to i partnerskiej, i komandytowej, czy też spółki celebrytki SKA) w taki sposób, że wspólnicy będą siebie wynagradzać za prowadzenie spraw spółki;

7. Mniej więcej od 2013 r. (najstarsza znaleziona po krótkim researchu interpretacja podatkowa) wiadomo, że takie wynagrodzenie na gruncie ustawy o PIT należy traktować jako przychód z innych źródeł, a w konsekwencji rozliczać na skali podatkowej ze wszystkim tego konsekwencjami, tzn. przede wszystkim kwotą wolną od podatku 30 k rocznie oraz 12% PIT od kolejnych zarobionych w roku 90 k zł!

8. I tu koło się zamyka, bo właśnie od takiego wynagrodzenia Prezes NFZ potwierdził, że składki zdrowotnej odprowadzać nie trzeba 😀

Czy rodzi to pewne możliwości oszczędności w spółce jawnej lub partnerskiej? Oczywiście tak!” – Przemysław Piotr Kosiński

Źródło: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6960927048630435840?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_ios_share_via_share&utm_content=post

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »