20 lat działalności PARP !

Grupą docelową Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest sektor MŚP. Według Agencji to właśnie MŚP są lokomotywą gospodarki i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju konkretnych branż. Jednocześnie te firmy w porównaniu z dużymi podmiotami mają mniej wyspecjalizowane zasoby kadrowe i trudniejszy dostęp do kapitału.
PARP przygotowała dla nich ofertę wielu programów i konkursów, które pozwalają zdobyć firmom środki na rozwój.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się wieloma obszarami, z których najważniejsze to wsparcie wdrażania i promocja innowacji, podnoszenie kompetencji przedsiębiorców, ułatwianie ekspansji na
nowych rynkach, pomoc dla start-upów, rozwój regionalny. Trzeba powiedzieć, że PARP nie tylko podąża za rynkiem i potrzebami przedsiębiorców, ale stara się także inspirować firmy i ludzi, otwierać przed nimi nowe możliwości. Działalność Agencji zawsze była ściśle związana i dostosowana do potrzeb polskiej gospodarki, by odpowiadać na bieżące wyzwania.

Zapisz się i bądź na bieżąco

Translate »